Feminister får Perspektiv på Facebook

av Benke Carlsson | oktober 21, 2010

Sverige har fått en ny feministisk veckotidning och den föddes på Facebook. Anna-Klara Bratt är en av initiativtagarna och menar att forumet är en perfekt plattform för feministisk organisering.

– Jag gick med i Facebook förra hösten, just när de trendiga börjat rensa bland sina vänlistor. Först var jag osäker på om det hela var överspelat eller inte, men sedan läste jag att Facebook ökade mest bland kvinnor över 40. Och den gruppen är något av det sociala kittet i samhället.

Anna-Klara letade efter gamla kontakter och fann att de flesta redan var där. När idéerna om en tidning tog fart startades gruppen Feministiskt Perspektiv. Där förklarade man läget: 1 500 betalande prenumeranter (1 krona om dagen i ett år) och en ny tidning startas. Resultatet lät inte vänta på sig. Efter det att anmälningsformuläret lades ut tog det fem dagar innan målet var nått.

­– Mycket har spelat in. Vi startade Facebookgruppen några dagar efter valet och det fanns redan ett fungerande kontaktnät feminister emellan.

Feministiskt Perspektiv har idag 15 administratörer och man räknar med att bli fler. Bland annat ska tidningens utrikeskorrespondenter finnas där. Facebook blir en samarbetskanal för redaktionen, som är spridd över Sverige och världen.

Anna-Klara hoppas att Facebook, och liknande sociala forum, blir för feminismen vad papperstidningen var för arbetarrörelsen för hundra år sedan. Något som knyter ihop olika globala rörelser som hittills jobbat lokalt med eller utan stora medel.

– Facebook är viktig för den feministiska rörelsen just ur ett globalt perspektiv. Plötsligt öppnas kontakter över alla språkgränser. Det är mycket spännande. Många gånger är kvinnor bundna till hemmet och då är nätet en viktig kontakt med omvärlden.

­Anna-Klaras egen sida på Facebook är numera helt kopplad till arbetet. Hon lägger ut egna och andras texter och tipsar om olika arrangemang som är kopplade till tidningens bevakningsområden.

Vad ska tidningen handla om?

– Feministiskt Perspektiv är en webbtidning med ett traditionellt upplägg. Inrikes- och utrikes nyheter, arbetsmarknad och ekonomi, kultur och sport – allt ur ett feministiskt perspektiv. Det finns en enorm underutnyttjad kompetens bland feministiska journalister på redaktionerna runt om i landet, och världen, och även en tillika svältfödd läsekrets.

Anna-Klara Bratt, chefredaktör på Feministiskt Perspektiv.

Vad tyckte du?

Obligatoriskt.

Obligatoriskt. Publiceras aldrig.

Om du har en.

*