Så blir du webbyråns favorit (3)

av Benke Carlsson | november 18, 2010

Camilla Flinkenbro, senior projektledare och kundansvarig på Ottoboni, menar att tydliga mål är avgörande för ett lyckat webbprojekt. Då går det att mäta resultatet av satsningen. Lösningen ska baseras på kundens affärs- och kommunikationsmål, men det är också viktigt för både beställare och byrå att det finns en gemensam vision kring vad som ska uppnås.

– En bra kund förstår att förändringsprocesser tar tid och att resultatet blir bättre om projektet är realistiskt vad gäller tid och resurser. Då blir det också mer lustfyllt. För att spara tid och pengar behöver rätt chefer och beslutsfattare vara delaktiga från start. De ska vara något av projektets ambassadörer. Detta är särskilt viktigt om projektet innebär förändringar i sättet att arbeta, vilket är vanligt vid till exempel intranätlösningar.

En mindre bra kund tar för givet att webbyrån har hela bilden klar från dag ett. Byrån förväntas vara insatt i interna processer och affärer som det tagit kunden många år att utveckla och arbeta efter. Om Camilla Flinkenbro själv beställde tjänster från en webbyrå skulle hon starta med att formulera en ordentlig brief. Helst skulle hon ta byrån till hjälp med det jobbet. Därefter skulle hon samla alla till ett startmöte för att från början ha alla med i samma båt. En bra gemensam start sätter engagemanget i projektet.

– Var inte rädd för att bjuda in ”hela vägen”. Vi som byrå kan göra mer för kunden om vi jobbar tillsammans som ett team, utan motsatsförhållandet ”beställare” och ”utförare”.

Spara pengar till förbättringar av webbplatsen efter lansering

Camilla tycker att beställarna behöver bli bättre på att mäta webbplatsens resultat och lägga undan pengar i sin budget för att kunna göra justeringar och optimeringar efter lansering. Hennes tips är att spara en del av pengarna för finslipningar efter det att webbplatsen är färdig. Hon menar också att man redan från start bör förankra tankar om organisation och förvaltning.

Vad kännetecknar en bra kravspecifikation?

– En bra kravspecifikation är gjord med slutanvändaren i fokus. Allra bäst är om kunden koncentrerar sig på vad som ska uppnås så att vi, som byrå, kan fokusera på hur det ska uppnås: att arbeta fram en funktionell kravspecifikation baserad på de förslag vi kommit fram till skulle funka bäst med tanke på mål och målgrupper. Om kravspecifikationen är scenariobaserad med ett antal tänkta roller och målgrupper är det toppen. Då har man kopplat samman målgrupper och mål med lösningen och kan mäta resultatet både i en testfas och efter lansering.

Och webbyråernas olika upplägg och prisbilder?

– I upphandlingar kan underlagen från kunderna ibland vara otydliga och därför tolkas de olika. Framförallt i de fall där det enbart finns ett skriftligt underlag, utan möjlighet att ses och resonera tillsammans med beställaren. Då blir det kvalificerade gissningar som ligger till grund för lösningen. Skillnaden i pris kan bero på flera saker: dels på vilken sits webbbyrån är i och hur mycket de behöver just den kunden. En del lägger sig nog rätt mycket lägre än normalt för att ha en chans att ”komma in” hos kunden. En annan sak är hur mycket ”färdigt” webbyrån har, vilka komponenter och lösningar som går att återanvända från tidigare projekt.

Camilla tycker att man ska eftersträva en rak och öppen dialog. Och när kunden säger: ”Vi har ett problem att lösa. Vår budget ser ut så här och vi vill uppnå det här resultatet. Vad kan ni åstadkomma inom de ramarna?” kan webbyrån träffa målen bättre. Hennes erfarenhet är att de bästa webbprojekten är de som bygger på ett förtroende och en bra relation mellan beställare och leverantör.

Camilla Flinkenbro. Senior projektledare och kundansvarig på Ottoboni. Arbetar med kunder som Skanska, Länsförsäkringar och Philipson Söderberg. Bakgrund: projektledning och utbildning inom IT-relaterade projekt sedan 1995, både på beställarsidan och på olika byråer.

3 kommentarer

Imponerande, intressant och givande läsning (kanske är jag lite jävig, so what) Ett av mina favorituttryck är ju, som du säkert hört många ggr ´att om man inte ser målet går det inte att träffa rätt´! Gäller inte bara min hobby.

Ps
Den stiliga doktorn m stetoskåpet är visserligen lite lik författarinnan, varför inte fotomässigt ´gå hela vägen´ :-)
Ds

by Per-Åke Skoog on 2010/11/18 at 4:15 e m. #

Fy fan vad snygg hon är!

by Jeppe on 2010/11/18 at 5:10 e m. #

Härligt med nytänkande !!
Helt rätt !

by Marina Brolin on 2010/11/20 at 7:06 e m. #

Vad tyckte du?

Obligatoriskt.

Obligatoriskt. Publiceras aldrig.

Om du har en.

*